Πρότυπο Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Το φροντιστήριο ΠΡΟΤΥΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης, στοχεύει να συμβάλει στην ολοκληρωμένη στήριξη των μαθητών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι αποσκοπούμε στην κάλυψη μαθησιακών αναγκών τόσο στον γνωστικό, όσο και στον παιδαγωγικό τομέα. Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με την ομαδική συνεργασία των εκπαιδευτικών μας, οι οποίοι είναι άριστα καταρτισμένοι γνωστικά και διδακτικά. Καινοτομία του χώρου μας συνιστά η απόλυτη ειδίκευση των καθηγητών μας σε συγκεκριμένα αντικείμενα του τομέα τους, καθώς και η προτότυπη συγγραφική τους δουλειά που παρέχεται στους μαθητές του φροντιστηρίου μας. Για εμάς κάθε μαθητής είναι μοναδικός και θεωρούμε πρόκληση να ανταποκριθούμε στις ανάγκες του και να αποδείξουμε τις ικανότητες του. Γι’ αυτό και τον προσεγγίζουμε ξεχωριστά οδηγούμενοι προς τον σκοπό αυτό.

Πρόγραμμα Λυκείου

Πρόγραμμα Γυμνασίου

Εκπαιδευτική Ρομποτική

Πιστοποιήσεις Πληροφορικής

Καθημερινή Μελέτη