Φιλοσοφία – Στόχοι

  • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Το φροντιστήριό μας λειτουργεί έχοντας ως αρχή τον αυστηρό προγραμματισμό και την άρτια οργάνωση.
  •  Ολιγομελή τμήματα μαθητών ( ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα δεν υπερβαίνει τους 9). Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται καλύτερα η συνεργασία των παιδιών και η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών.
  •  Οι εκπαιδευτικοί μας προγραμματίζουν σωστά την ύλη και αναβαθμίζουν συνεχώς το εκπαιδευτικό υλικό τους ώστε να μην παρεκκλίνουν από τον καθορισμένο χρόνο διεξαγωγής της ύλης.
  •  Ο κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός γι’ αυτό και εστιάζουμε στις ανάγκες του καθενός, βοηθώντας τον έτσι να ανακαλύψει και να βελτιώσει τις δυνατότητές του.
  •  Πραγματοποιείται συνεχής παρακολούθηση και καταγραφή της επίδοσης των μαθητών σε όλα τα μαθήματα. Αρχικά με φύλλα εργασίαςπου τους βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης και στη συνέχεια με διαγωνίσματα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
  •  Συχνές ενημερώσεις γονέων/κηδεμόνων, όπου σε αυτές οι γονείς/κηδεμόνες πληροφορούνται για τις επιδόσεις των παιδιών τουςκαι σε συνεργασία με τη διεύθυνση και τους καθηγητές επιλύουν τυχόν προβλήματα ή δυσκολίες.
  •  Λειτουργεί στο χώρο μας Τμήμα Συμβουλευτικής σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που ασχολείται με τον κάθε μαθητή χωριστά, τις ανησυχίες του και τις προοπτικές του βοηθώντας τον έτσι τελικά στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού του δελτίου.
  •  Έχουμε δημιουργήσει και λειτουργούμε σε ένα χώρο με την κατάλληλη αισθητική και σωστά φροντισμένο, εξασφαλίζοντας στον μαθητή καλή διάθεση και ενισχύοντας παράλληλα την προσοχή του.
  •  Κάθε χρόνο διοργανώνονται από εμάς εκπαιδευτικές ημερίδεςεκδηλώσειςεκδρομές και άλλες δραστηριότητες που βοηθούν στην ενίσχυση και στην ανάπτυξη των δεσμών όλων των φορέων του φροντιστηρίου μας.