Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Ά Γυμνασίου

΄Β Γυμνασίου

΄Γ Γυμνασίου

Τμήμα καθημερινής μελέτης μαθητών γυμνασίου :
1, 5 ώρα καθημερινά σε ξεχωριστό χώρο του φροντιστηρίου μας ο μαθητής με την επίβλεψη και τη βοήθεια των καθηγητών μας μελετά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.*
*Οι ώρες αυτές δεν αποτελούν μέρος των παραπάνω ωρών του γυμνασίου.