Τμήματα Καθημερινής Μελέτης

Τμήμα καθημερινής μελέτης μαθητών Δημοτικού – Γυμνασίου
2 ώρες καθημερινά σε ξεχωριστό χώρο του φροντιστηρίου μας ο μαθητής με την επίβλεψη και τη βοήθεια των καθηγητών μας μελετά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας.*
*Οι ώρες αυτές δεν αποτελούν μέρος των παραπάνω ωρών του γυμνασίου.